EPT-viikko: Koska on hyvä hetki - Ota päihteet puheeksi

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45, 6.-12.11.2017​. EPT-viikon teemana on tänä vuonna ikäihmisten päihteidenkäytön puheeksiotto.

Ikääntyneiden alkoholinkäyttö on lisääntynyt viime vuosina. Liiallisen alkoholinkäytön taustalla voi olla esimerkiksi yksinäisyyttä, tarpeettomuuden tunnetta tai kokemus elämän mielekkyyden katoamisesta.Monet ikäihmiset käyttävät myös säännöllisesti lääkkeitä, ja alkoholin ja lääkkeiden yhteisvaikutukset voivat aiheuttaa terveydelle vakaviakin haittoja. Edes kohtuullinen alkoholinkäyttö yhdessä lääkkeiden kanssa ei ole aina turvallista. Yli 65-vuotiaille onkin määritelty omat riskitasot alkoholin käytölle: enintään kaksi annosta kerralla ja enintään seitsemän annosta viikossa.

Ehkäisevän päihdetyön viikolla kannustetaan niin ammattilaisia kuin ikääntyneiden läheisiä, ystäviä ja perheenjäseniä ottamaan päihteet rohkeasti puheeksi. Viikon slogan on Koska on hyvä hetki – Ota päihteet puheeksi. 

Teemaviikon järjestää Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja viikon koordinoinnista vastaa Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin päihdetyön kanssa.

Lisätietoja: Maaret Väkinen, puh. 050 327 0009​, etunimi.sukunimi@ehyt.fi

#eptviikko #kysyminenkannattaa

 

Materiaalia ikääntyneiden päihteidenkäytön puheeksioton tueksi löydät täältä.

 

Viestintäyhteistyössä mukana:

        ​