Olet täällä

Mikä EPT-verkosto?

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisevän päihdetyön edellytyksiä.

 

Ehkäisevän päihdetyön verkosto yhdistää lähes 50 järjestöä, jotka haluavat ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja.

Verkosto on yhteiskehittämisen foorumi, joka vahvistaa jäsentensä osaamista sekä kehittämis- ja vaikuttamistyön laatua. Toiminta tähtää yhteiskunnan ja yhteisöjen hyvinvoinnin lisääntymiseen.

Verkostossa tuotetaan sekä verkoston jäseniä että toiminnan laajempia kohderyhmiä hyödyttäviä palveluita: 1) kansalaisviestintä 2) yhteiskehittäminen 3) koulutus ja 4) edunvalvonta.

Näkyvimpiä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (vaalikampanjat, Tipaton tammikuu, Ehkäisevän päihdetyön viikko, #eituomita) sekä koulutukset ja seminaati (Päihdepäivät, sote-seminaarit, muut koulutukset).

Strategia vuosille 2016-2018. Uusi strategia on tekeillä. Samalla päivitetään verkostoiminnan ydin ja tavoitteet. Verkostotyö seuraa toimintaympäristön muutoksia ja vaatimuksia.

Mikäli olet kiinnostunut verkoston jäsenyydestä, ota yhteyttä verkoston toimintaa fasilitoivan yksikön päällikköön: teija.strand(at)ehyt.fi