Olet täällä

Mikä EPT-verkosto?

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto edistää yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia ja ehkäisevän päihdetyön edellytyksiä.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto (EPT-verkosto) on lähes 50 sote- ja päihdejärjestön yhteenliittymä. Toiminta käynnistyi vuonna 2012 Raha-automaattiyhdistyksen (nykyisin STEA) rahoittamana. 

Verkostossa yhdistyy osaaminen ja voimavarat yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Yhdessä toimien järjestöjen näkemyksillä on suurempi painoarvo ja vaikuttavuus. Verkostomainen työote tarjoaa mahdollisuuden tietojen ja taitojen jakamiseen sekä järjestön oman toiminnan kehittämiseen. 

EPT-verkoston näkyviä yhteistoiminnan muotoja ovat päihdepoliittinen vaikuttamistyö (lausunnot, kannanotot, asiantuntijatyö, viestintätoimet), kampanjatyö (vaalikampanjat, Tipaton tammikuu, Ehkäisevän päihdetyön viikko, #eituomita) sekä koulutuksien ja seminaarien järjestäminen (Päihdepäivät, sote-seminaarit, muut koulutukset).

Strategia vuosille 2016-2018. Uusi strategia on tekeillä. Samalla päivitetään verkostoiminnan ydin ja tavoitteet. Verkostotyö seuraa toimintaympäristön muutoksia ja vaatimuksia.