Olet täällä

MIPA

MIPA Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (2015 – 2018) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön ja Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jota rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.Hankkeen tavoitteena on kehittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä järjestöjen kehittämis-, viestintä- ja vaikuttamistoiminnan tukena. Siinä toteutetaan kuusi yhteistä tutkimushanketta, työpajoja ja kansallisia tutkimusseminaareja.

Tutkimusohjelman koordinaattori on A-klinikkasäätiön tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen. Muut tutkijat ovat Sari Jurvansuu EHYTistä, Tuuli Pitkänen A-klinikkasäätiöstä sekä Jouni Puumalainen ja Päivi Rissanen Mielenterveyden keskusliitosta.

Lue lisää hankkeen sivuilta.