Olet täällä

Työryhmät

Arviointityöryhmä

Arviointityöryhmän keskeiset tavoitteet ovat kehittää rentoa ja laatua parantavaa arviointikulttuuria, aktivoida järjestöjen arviointiyhteistyötä ja edistää vertaisarviointia,välittää tietoa arviointikysymyksistä, toimia sparraavana keskustelufoorumina. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinaatioyksikkö kutsuu työryhmän koolle 4-6 kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilö: teija.strand@ehyt.fi

 

Huumetyöryhmä

Huumetyöryhmän keskeiset tavoitteet ovat kehittää ja aktivoida jäsentensä yhteistoimintaa, toimia järjestöjen huumekysymysten yleisenä asiantuntijafoorumina ja tehdä huumausainepoliittista vaikuttamistoimintaa. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinaatioyksikkö kutsuu työryhmän koolle 4-6 kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilö: inari.viskari@ehyt.fi

 

Koulutustyöryhmä

Koulutustyöryhmän ensisijaisena tavoitteena on tuottaa ohjelmasisältöä keväisin järjestettävään Päihdepäivät-seminaaritapahtumaan minkä lisäksi työryhmä voi olla mukana suunnittelemassa muita ehkäisevän työn koulutuksia. Koulutustyöryhmä kokoontuu noin viisi kertaa vuodessa ja ryhmään kuuluu sekä EPT-verkoston jäseniä että muita päihdealan keskeisiä toimijoita. Uusien Päihdepäivien suunnittelu alkaa työryhmätyöskentelynä syyskuussa 2017. Seuraava tapahtuma järjestetään Helsingin Kulttuuritalolla 15.-17.5.2018. Lue lisää: www.päihdepäivät.fi

Yhteyshenkilö: annika.eloranta@ehyt.fi

 

Viestintä- ja vaikuttamistyöryhmä

Viestintä ja vaikuttamistyöryhmän keskeisenä tavoitteena on Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston viestinnän suunnittelu ja toteutukseen osallistuminen (mm. alkoholilain kokonaisuudistus) sekä kampanjaviestintä ja -suunnittelu (mm. Tipaton tammikuu, Päihdepäivät, Ehkäisevän päihdetyön viikko). Viestintä- ja vaikuttamistyöryhmä tekee tapahtuma- ja kampanjayhteistyötä EPT-järjestöverkoston ja yhteistyökumppanien kanssa, ylläpitää aktiivisia mediasuhteita ja tuottaa viestintäkoulutusta. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n koordinaatioyksikkö kutsuu työryhmän koolle 4-7 kertaa vuodessa.

Yhteyshenkilö: maaret.vakinen@ehyt.fi

 

Lastensuojelutyöryhmä

EPT-verkoston lastensuojelutyöryhmä on perustettu syksyllä 2017. Sen puheenjohtajana toimii Pia Sundell, joka on Barnavårdsföreningen i Finland ry:n toiminnanjohtaja. Lastensuojelutyöryhmän tavoitteena on nostaa esiin lapsen asemaa ehkäisevässä työssä ja lisätä ammattilaisten osaamista lastensuojelussa. Ryhmä toteuttaa verkoston vuodelle 2018 kirjattua toiminnan painopistettä. Ryhmään ovat tervetulleita kaikki EPT-verkoston jäsenjärjestöt.

Yhteyshenkilö: annika.eloranta@ehyt.fi

 

Rahapelihaittojen ehkäisy -työryhmä, toiminnassa vuonna 2016

Rahapelihaittojen ehkäisy -työryhmä aloitti uutena työryhmänä EPT-verkossa vuoden 2016 alusta. EPT-verkoston yhdeksi tavoitteeksi vuodelle 2016 asetettiin, että rahapelihaittojen ehkäisy tehostuu järjestöjen yhteistyön kautta.´Uuden ehkäisevän päihdetyön järjestämistä koskevan lain hengen mukaisesti tuodaan nyt rahapelihaittojen ehkäisy mukaan myös EPT-verkoston työhön. Työryhmää vetää EHYT ry:n aikuisten rahapelipelihaittojen ehkäisyn Arpa-hanke.

Yhteyshenkilö: tapio.jaakkola@ehyt.fi